book title

Ժոզեֆ Բեդիե – Տրիստանի և Իզոլդայի սիրավեպը

book title

Սիդնի Շելդոն – Հրեշտակների ցասումը                                                                                                  

book title

Ստեֆան Ցվայգ – Ընտիր նովելներ

book title

Ռոլանդի երգը                                                

book title

Ալեքսանդր Դյումա որդի — Կամելիազարդ տիկինը

book title

Ագաթա Քրիստի – Դիակը գրադարանում

book title

Մայքլ Առլեն – Դեպի Արարատ

book title

Հովիկ Աֆյան – Կարմիր

book title

Գոհար Նավասարդյան – Ինձ պիոններ չնվիրես             

book title

Նարինե Աբգարյան – Երկնքից երեք խնձոր ընկավ

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել