Օրենսդրություն

«Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ՀՀ օրենք (03.03.2012թ.)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ

«Ազգային գրադարանային հավաքածուի հաշվառման, պահպանության, վերականգնման եվ օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» (N 1448-Ն 19.12.2013թ.)

«Ազգային գրադարանային հավաքածուի գրացուցակը հաստատելու մասին» (N1230-Ա 07.11.2013թ.)

«Ազգային գրադարանային հավաքածուում ընդգրկված, գրադարանների կամ ֆիզիկական անձանց սեփականությունը համարվող գրադարանային փաստաթղթերի և (կամ) հավաքածուների պահպանության ծախսերի մասնակի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» (N 538-Ն 23.05.2013թ.)

«Հանրային գրադարանների հավատարմագրման կարգը և վկայականի ձևը սահմանելու մասին» (N 187-Ն 28.02.2013թ.)

«Հայատառ գրադարանային հավաքածուի թվանշանային տարբերակի (թվանշանային գրադարանի) կազմակերպման և համակարգման կարգը սահմանելու մասին» (N 120-Ն 14.02.2013թ.)

«Փաստաթղթերն արժևորելու, ազգային գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու կարգը սահմանելու մասին» (N 19-Ն 10.01.2013թ.)

«Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների միասնական մատենագիտական համահավաք գրացուցակի ստեղծման կարգը սահմանելու մասին» (N 1509-Ն 29.11.2012թ.)

«Գրադարանների խորհրդի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին» (N 1229-Ա 27.09.2012թ.)


ՀՀ մշակույթի նախարարի հրամաններ

«Գրադարանային փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման, վերականգնման ու ամրակայման (կոնսերվացման) կարգը սահմանելու մասին» (N 598-Ն 23.10.2014թ.) 

«Գրադարանների հավաքածուների հաշվառման գլխավոր մատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» (N 935-Ն 26.12.2013թ.)

«Գրադարանային տեղեկատվական շտեմարանում գրադարանների հավաքածուների ընդգրկման կարգը սահմանելու մասին» (N 908-Ն 17.12.2013թ.)

«Գրադարանային աշխատողների մասնագիտական որակավորման չափանիշները հաստատելու մասին» (N 506-Ն 05.08.2013թ.)

«Հանրային գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկը սահմանելու մասին» (N 458-Ն 18.07.2013թ.)

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել