Գրանցվելու կարգ

1. Գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել 3-18 տարեկան՝ նախադպրոցական և դպրոցական երեխաներ, ուսանողներ, ինչպես նաև մանկական գրականության ընթերցանությունը կազմակերպողներ` մանկավարժներ, գրադարանավարներ…
2. Գրադարանում կարող են գրանցվել անձը հաստատող փաստաթղթով (ծննդյան վկայական, անձնագիր)՝
* մինչև 16 տարեկանը՝ ծննդյան վկայական և ծնողի անձնագիր,
* 16-ից բարձր՝ անձնագիր, իսկ ուսանողները՝ անձնագիր և ուսանողական տոմս:
3. Գրանցվող անձը պետք է ունենա Երևան քաղաքի հաշվառում:
4. Բնակության տեղի կամ այլ էական փոփոխությունների դեպքում ընթերցողը պարտավոր է նախօրոք զգուշացնել գրադարանին:
5. Երևան քաղաքի հաշվառում չունեցող կամ ՀՀ մարզերում բնակվող անձինք գրադարանի հավաքածուից կարող են օգտվել տեղում կամ պատճենահանման եղանակով:

Բաժանորդագրից օգտվելու կարգը`

1. Գրադարանը գրքատրամադրում է իրականացնում գրադարանից դուրս կամ ընթերցասրահում օգտվելու համար:
2. Ընթերցողը կարող է գրքից օգտվել 15 օր սահմանափակ ժամանակով և օգտագործման ժամկետը մեկ անգամ երկարաձգելու իրավունքով. նոտաներից` 2 ամիս ժամկետով և ևս 2 անգամ երկարաձգելու իրավունքով, եթե այն տվյալ ժամանակահատվածում պահանջարկ չունի:
3. Գրադարանից դուրս չեն տրվում ամսագրեր, թերթեր, բառարաններ, տեղեկատուներ, մեկ օրինակ գրքեր:

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել