Կառուցվածք

 1.  Վարչական անձնակազմ

2. Գրադարանային հավաքածուի համալրման, մշակման և գրացուցակների բաժին

3. Գրադարանային հավաքածուի պահպանման և ազգային հավաքածուի կազմակերպման  բաժին

4. Մատենագիտության, գրադարանագիտության և մեթոդաբանության բաժին

5. Գրադարանային զարգացման ծրագրերի և միջազգային համագործակցության բաժին

6. Էլեկտրոնային շտեմարանների ձևավորման բաժին

7. Սպասարկման բաժին

 • նախադպրոցական և 1-4-րդ դասարանցիների սպասարկման ենթաբաժին
 • 5-8-րդ դասարանցիների սպասարկման ենթաբաժին
 • 9-12-րդ դասարանցիների սպասարկման ենթաբաժին
 • ընթերցասրահի և մամուլի ենթաբաժին
 • ընթերցանությունը կազմակերպողների ենթաբաժին
 • հեքիաթի սրահ
 • ազատ ժամանցի ենթաբաժին

8. Հանրային կապերի և միջոցառումների բաժին

9. Օտարալեզու հավաքածուի սպասարկման բաժին

 • «Իրանական ընթերցասրահ»
 • «Չինական անկյուն»
 • «Արաբական անկյան»

10.  Երաժշտական-նոտագիր վավերագրերի բաժին

 • երաժշտության ունկնդրման ենթաբաժին

11.  Վարչատնտեսական բաժին


Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել