book title

Ագաթա Քրիստի – Առեղծվածային պատահար Սթայլզում

book title

Ռոբերտո Արլտ – Կատաղած խաղալիք                                                                                                                                                                                                                                 

book title

Ակսել Բակունց – Պատմվածքներ

book title

Գոհար Նավասարդյան – Ինձ պիոններ չնվիրես                                                        

book title

Միխայիլ Բուլգակով – Շան սիրտը

book title

Րաֆֆի – Խենթը                                                                                                                                                

book title

Ջեք Լոնդոն – Մեծ տան փոքրիկ տիրուհին

book title

Մայքլ Օնդաչի –Անգլիացի պացիենտը                                                                            

book title

Թենեսի Ուիլյամս – Ցանկություն անունով տրամվայը                                                                                              

book title

Սամվել Գևորգյան – 1 րոպե անց                                     

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել