book title

Ագաթա Քրիստի — Սպանություններ այբբենական կարգով                                                                          

book title

Ջոն Գրին — Աստղերն են մեղավոր                                                                                             

book title

Նար- Դոս — Մեր թաղը                                                                                                             

book title

Շիրվանզադե — Արտիստը

book title

Ջոն Բոյն – Զոլավոր գիշերազգեստով տղան                                                                                                                                                                         

book title

Ժյուլ Վեռն – Աշխարհի շուրջը 80 օրում                                                                                                             

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից                                                                                        

book title

Շերոն Դրեյփեր — Աղմկոտ լռություն

book title

Ստեփան Զորյան -Պատմվածքներ և վիպակներ

book title

Չարլզ Դիքենս — Օլիվեր Թվիստի արկածները

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել