book title

Ոսկեծամիկը /Հեքիաթներ/                                                                                         

book title

Ջաքլին Վուդսոն – Ամեն բարություն

book title

Ջաննի Ռոդարի – Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում

book title

Լուիս Քերոլ – Ալիսը Հրաշքների աշխարհում

book title

Աստրիդ Լինգրեն – Գիտե՞ս, թե ով է երկարագուլպա Պիպին                                                                                                         

book title

Ալիս Բրիեռ-Հաքետ – Պետրոսիկը և Լուսինը                                                                           

book title

Մայքլ Բոնդ – Փադինգթոն անունով արջուկը

book title

Ջեք Լոնդոն – Սպիտակ ժանիքը  

book title

Ֆրենք Բաում – Օզի կախարդը

book title

Ֆրենսիս Բրնեթ – Խորհրդավոր պարտեզը

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել