book title

Ալբեր Կամյու – Օտարը                                                                                                                                       

book title

Մարկ Լևի – Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը                                                                                                         

book title

Էթել Լիլիան Վոյնիչ –  Բոռ                                                               

book title

Սոֆոկլես  – Ողբերգություններ                                                    

book title

Րաֆֆի – Խենթը  

book title

Ջոն Ստայնբեք – Ցասման ողկույզները                                                                                

book title

Նիկոլայ Գոգոլ – Ռևիզոր                                                                           

book title

Ջեյն  Օսթին – Զգացմունք և բանականություն                                                                                                                                           

book title

Գաբրիել Գարսիա Մարկես – Գնդապետին գրող չկա                                                                                                                                   

book title

Հեսսե Հերման– Դեմիան                                    

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Մարկ Լեւի — Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը

book title

Անուշավան Պողոսյան — Փոթորկից առաջ

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Հովիկ Մխիթարյան — Սքանչելին; Էդգար Թաթիկյան — Ձնեմարդը

book title

Երվանդ Օտյան — Ընկ. Բ Փանջունի

book title

Սիդնի Շելդոն – Հրեշտակների ցասումը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել