book title

Եղիշե Չարենց -Երկեր                                                                                                                                   

book title

Վիլյամ Սարոյան – Ընտիր երկեր                                                                                      

book title

  Նար Դոս – Սպանված աղավնին                                                                              

book title

Շառլ Ազնավուր – Կյանքից կառչած                                                                                             

book title

Հրաչյա Քոչար – Սպիտակ գիրքը                                                                            

book title

Ֆրանց Վերֆել – Մուսա լեռան քառասուն օրը

book title

Խաչիկ Դաշտենց – Ռանչպարների կանչը

book title

Ալեքսանդր Բելյաև — Երկկենցաղ մարդը

book title

Աբբա Պրևո – Մանոն Լեսկո                                                                                         

book title

 Ագաթա Քրիստի – Սպանություններ այբբենական կարգով  

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Մարկ Լեւի — Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը

book title

Անուշավան Պողոսյան — Փոթորկից առաջ

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Հովիկ Մխիթարյան — Սքանչելին; Էդգար Թաթիկյան — Ձնեմարդը

book title

Երվանդ Օտյան — Ընկ. Բ Փանջունի

book title

Սիդնի Շելդոն – Հրեշտակների ցասումը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել