Legislation

«Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին»ՀՀ օրենք (03.03.2012թ.)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ

«Ազգային գրադարանային հավաքածուի հաշվառման, պահպանության, վերականգնման եվ օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» (N 1448-Ն 19.12.2013թ.)

«Ազգային գրադարանային հավաքածուի գրացուցակը հաստատելու մասին» (N1230-Ա 07.11.2013թ.)

«Ազգային գրադարանային հավաքածուում ընդգրկված, գրադարանների կամ ֆիզիկական անձանց սեփականությունը համարվող գրադարանային փաստաթղթերի և (կամ) հավաքածուների պահպանության ծախսերի մասնակի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» (N 538-Ն 23.05.2013թ.)

«Հանրային գրադարանների հավատարմագրման կարգը և վկայականի ձևը սահմանելու մասին» (N 187-Ն 28.02.2013թ.)

«Հայատառ գրադարանային հավաքածուի թվանշանային տարբերակի (թվանշանային գրադարանի) կազմակերպման և համակարգման կարգը սահմանելու մասին» (N 120-Ն 14.02.2013թ.)

«Փաստաթղթերն արժևորելու, ազգային գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու կարգը սահմանելու մասին» (N 19-Ն 10.01.2013թ.)

«Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների միասնական մատենագիտական համահավաք գրացուցակի ստեղծման կարգը սահմանելու մասին» (N 1509-Ն 29.11.2012թ.)

«Գրադարանների խորհրդի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին» (N 1229-Ա 27.09.2012թ.)


ՀՀ մշակույթի նախարարի հրամաններ

«Գրադարանային փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման, վերականգնման ու ամրակայման (կոնսերվացման) կարգը սահմանելու մասին» (N 598-Ն 23.10.2014թ.) 

«Գրադարանների հավաքածուների հաշվառման գլխավոր մատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» (N 935-Ն 26.12.2013թ.)

«Գրադարանային տեղեկատվական շտեմարանում գրադարանների հավաքածուների ընդգրկման կարգը սահմանելու մասին» (N 908-Ն 17.12.2013թ.)

«Գրադարանային աշխատողների մասնագիտական որակավորմանչափանիշները հաստատելու մասին» (N 506-Ն 05.08.2013թ.)

«Հանրային գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկը սահմանելու մասին» (N 458-Ն 18.07.2013թ.)

Discover your next book

The preschool and I-IV, V-VIII, IX-XII grades and organizers of reading process serving subsections of Khnko Aper National Children's Library advise to read these books

book title

Hovik Mkhitaryan – The wonderful; Edgar Tatikyan- The snowman

book title

Angela Nanetti – My Grandfather was a Cherry Tree

book title

Anushavan Poghosyan – Before the Storm

book title

Sidney Sheldon –  Rage of Angels

book title

Yervant Odian — Comrade Clueless

Check the availability of the book in the library

Check