Գրադարանի կառուցվածքը

   Գրադարանի գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ բաժինների և ենթաբաժինների միջոցով.

Մշակման և համալրման բաժին
Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման բաժին
Գրադարանագիտության և տեղեկատու մատենագիտական աշխատանքների բաժին
Գիտահետազոտական, հրատարակչական աշխատանքների կազմակերպման և միջազգային կապերի բաժին
Գրադարանային գործընթացների ավտոմատացման և էլեկտրոնային շտեմարանի բաժին
Տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժին
Զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման և սոցիոլոգիական հետազոտությունների բաժին
Օտարալեզու գրականության բաժին
Երաժշտական-նոտագիր գրականության սպասարկման բաժին
Սպասարկման բաժին
Գրադարանային հավաքածուի վերականգնման, հիգիենայի կազմակերպման ենթաբաժին
Նախադպրոցական և I-IV դաս. սպասարկման ենթաբաժին
V-VIII դաս. սպասարկման ենթաբաժին
IX-XII դաս. սպասարկման ենթաբաժին
Ընթերցասրահ և մամուլի ենթաբաժին
Ընթերցանությունը ղեկավարողների ենթաբաժին
Երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման ենթաբաժին
Երաժշտության ունկնդրման ենթաբաժին
Իրանական ընթերցասրահ
Չինական անկյուն


Գրադարանի հասցեն


Երևան 0001, Տերյան 42/1
հեռ.` +37410 521222, ֆաքս` +37410 520852 
էլ.փոստ՝ gradaran@childlib.am 
վեբ կայք՝ www.natchildlib.org
Գրադարանն աշխատում է երկուշաբթիից շաբաթ, ընթերցողների սպասարկումը՝ 10.00-17.00:
Հետեւեք մեզ Facebook-ում