գրադարանի ծառայությունները

   Գրադարանն իրականացնում է.

1. գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում՝ ըստ տարիքային առանձնահատկության շերտավորված սրահների առձեռն ֆոնդերի միջոցով 
2. միջգրադարանային բաժնույթի սպասարկում
3. համացանցային ռեսուրսների սպասարկում
4. գրադարանային հավաքածուի սպասարկում էլեկտրոնային շտեմարանի միջոցով 
5. տեղեկատվական աղբյուրների որոնում 
6. տեղեկատու-մատենագիտական աշխատանքներ 
7. հոգեբանի ծառայություն 
8. տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների սպասարկում «Արև» ծրագրով 
9. էքսկուրսիաների, հեքիաթապատումների, ցուցահանդեսների կազմակերպում (գրադարանում) 
10. գրադարանային (մշակութային) միջոցառումների կազմակերպում 

Գրադարանից  օգտվողների պարտականությունները.

ա/ օգտվողները պարտավոր են հետևել գրադարանի ծառայություններից և գրադարանային հավաքածուից օգտվելու կանոններին 
բ/ գրադարանի հավաքածուի կամ այլ գույքի վնասի դեպքում օգտվողը պետք է վերականգնի հավաքածուն, գույքը կամ փոխհատուցի նրանց շուկայական արժեքի չափով
Գրադարանային հավաքածուներից օգտվելու կանոնները խախտելու դեպքում օգտվողը պատասխանատվություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով: 


Գրադարանի հասցեն


Երևան 0001, Տերյան 42/1
հեռ.` +37410 521222, ֆաքս` +37410 520852 
էլ.փոստ՝ gradaran@childlib.am 
վեբ կայք՝ www.natchildlib.org
Գրադարանն աշխատում է երկուշաբթիից շաբաթ, ընթերցողների սպասարկումը՝ 10.00-17.00:
Հետեւեք մեզ Facebook-ում